KIEM TRA 45′ SO HOC 6 .TIẾT 39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA 45′ SO HOC 6 .TIẾT 39, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45’
I/MỤC TIÊU :
1. Kiến thức :
Kiểm tra kiến thức của học sinh về các nội dung:
– Các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa
– Tính chất chia hết . Dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9 .
– Số nguyên tố , hợp số .
– ƯCLN , BCNN .
2. Kĩ năng : Học sinh vận dụng Mọi kiến thức đã học ở chương này để làm làm bài tập

3. Thái độ : Cẩn thận, nhanh, chính xác và trung thực trong KT
4. Năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán,
II/ CHUẨN BỊ
a) HS: Ôn toàn bộ nội dung đã học
b) GV:
* Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Tính chất chia hết
Nắm vững các dấu hiệu chia hết, tính chất chia hết
Hiểu được các dấu hiệu chia hết

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2 câu
2 điểm
50%

1 câu
1 điểm
50%

2 câu
3 điểm
30 %

Ước và bội

Vận dụng được các bước tìm BCNN
Vận dụng các kiến thức về ước và bội để làm dạng toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2 câu
3 điểm
60 %

1 câu
2 điểm
40 %

3 câu
5 điểm
50 %

Số nguyên tố, hợp số

Nắm vững khái niệm số nguyên tố, hợp số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2câu
2điểm
100 %

2 câu
2 điểm
20 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2 câu
2 điểm
20%
3câu
3điểm
320 %
4 câu
5 điểm
50 %
10 câu
10 điểm

* Đề kiểm tra:
Câu 1:(2,0 điểm)
a/ Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3
b/ Điền chữ số vào dấu * để số chia hết cho 3
Câu 2 (2,0 điểm) Tìm BCNN của
a/ 40;52
b/ 42;70;180
Câu 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: 60 x ; 75 x và x < 10.
Câu 4: (3,5 điểm): Khối lớp 6 của một trường THCS có số học sinh trong khoảng từ 200 đến 300. Nếu chia số học sinh này vào các lớp mà mỗi lớp có 30em, 40 em hoặc 48 em đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.
Câu 5: (1,0 điểm) Tìm số dư khi chia A cho 7, biết:
A = 1 + 2 + 22+ 23+…………….+ 2195+ 2196
* Đáp án, biểu điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

1
a/ Phát biểu đúng dấu hiệu chia hết cho 3
1

b/ 1; 4; 8
1

2
a/ 40;52
40= 23.5; 52= 22.13
BCNN(40;52) = 23.5.13= 520

0,5
0,5

b/ 42;70;180
42= 2.3.7; 70= 2.5.7; 180= 22.32.5
BCNN(42;70;180)= 22.32.5.7= 1260

0,5
0,5

3
Vì: 60 x ; 75 x và x < 10
Nên: x ƯC(60; 75)
60 = 22 . 3 . 5; 75 = 3 . 5 . 7
ƯCLN(60; 75) = 3 . 5 = 15
ƯC(60; 75) =1; 3; 5; 15
Vì: x < 10
Nên x 1; 3; 5

0,5

0,5

0,5

4
Gọi số học sinh khối 6 của trường THCS là x(x N)
Theo bài ra ta có: x30, x 40, x 48 và 200< x x BC(30,40, 48)
BCNN(30, 40, 48)= 240
BC(30, 40, 48)= 0; 240; 480; …………
Vây x = 240
Số học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.