kiểm tra 45 phút (tiết 18) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra 45 phút (tiết 18), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ( số 1 ) – TIẾT 18

1. MỤC TIÊU :
1.1Kiến thức :
Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức cơ bản trong phạm vi chương I , từ bài 1 đến bài 9 .
1.2.Kĩ năng :
Kiểm tra kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng các kiến thức trong giải toán
1.3.Thái độ :
Rèn luyện tính chính xác và thái độ học tập nghiêm túc, tính trung thực ,thật thà
2. MA TRẬN ĐỀ

Mức độ chuẩn

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

TH – phần tử TH

– KT: Xđ số pt tập hợp.

– KN: Viết được tập hợp

3

3

3

2

Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa trong N
– KT: Tính được GT của một lũy thừa.

– KN: Xđ đúng cơ số, số mũ

2

2

3

3

5

5

Thứ tự thực hiện phép tính. Tìm x
– KT: Tính được GTBT

KN: Xđ đúng thứ tự thực hiện phép tính
– KN: Xđ đúng thành phần của x trong biểu thức

2

2
2

2

Tổng
5

5

3

3
2

2
10

10

3. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN:
3.1 ĐỀ
Câu 1: (1 điểm): Cho tập hợp A = 2; 4; 6; 8.
Hãy viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A gồm hai phần tử?
Câu2 (4 điểm)
a) Cho tập hợp A = 5; 7 , B = 1; 5; 7. Hãy điền kí hiệu ( , ( , ( vào ô trống :
7 A , 1A, 7B, A B
b) Viết tập hợp gồm ba số chẵn liên tiếp tăng dần trong đó số lớn nhất là 18
c) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa : a3 . a2 ; 310 : 36
d) Trong phép chia cho 5 số dư có thể là bao nhiêu ?
Hãy viết dạng tổng quát của số chia cho 5 dư 2
Câu 3 (3 điểm) Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh :
a) 286 + 1757 + 14
b) 25.5.4.1999.2
c) 2011.74 + 2011.26
Câu 4 (3 điểm)
a) Thực hiện phép tính 23 . 32 – [ 24 + ( 12 – 8 )2 ]
b) Tìm x, biết 3( x + 6 ) + 72 = 42 .32

3.2. ĐÁP ÁN
Câu 1: 1 đ
Câu 2
a) 7 A , 1A, 7B, A B 1đ
Kí hiệu đúng mỗi ô là 0.25 đ
b) Viết được 14; 16; 18 ( nếu HS ghi 14; 16; 18 thì cả câu 0,5 đ ) 1. đ
c) a3 . a2 = a5 0,50 đ
310 : 36 = 34 0,50đ
d) Trong phép chia cho 5 số dư có thể là 0; 1; 2; 3; 4 0,50đ
Dạng tổng quát của số chia cho 5 dư 2 là 5k + 2 với k ( N 0,50đ
Câu 3
a) 286 + 1757 + 14 = 286 + 14 + 1757 0.5 đ
= 300 + 1757 0.5đ
= 2057 0.5 đ
25.5.4.1999.2 = (25.4) .(5.2).1999 0.5 đ
= 100.10.1999 0.5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.