kiểm tra 45 phút – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra 45 phút, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRường THCS bài kiểm tra môn: hình học 7
Xuân Phú Họ tên học sinh:………………………….Lớp……..
Bài số 1 Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

I. Trắc nghiệm

Câu 1. (2 điểm) Cho hình vẽ

A

3 2 a
4 1

3 2 b
4 1
B

a) Các cặp góc so le trong là:
+) và …..
+) và ….
b) Các cặp góc đồng vị là:
và….
và…
và…
và…
c) Các cặp góc trong cùng phía là:
và…
và…
Câu 2. (2 điểm) Điền đúng hoặc sai vào ô trống
a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song
b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
c) Hai đường thẳng phân biệt thì song song
d) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
II.Tự luận
Câu 3. (2 điểm) Cho hình vẽ

A D

B 300 C

Biết và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.