kiem tra 45 phut chuong III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra 45 phut chuong III, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn 27/01 Ngày soạn: 11/02/2011
Tiết 46: KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU.
– Kiến thức: Kiểm tra HS các kiến thức về phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– Kỹ năng: Tổng hợp các kĩ năng đã có về tính toán, giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– Thái độ: Tính cẩn thận trong tính toán, suy luận, thật thà, nghiêm túc trong kiểm tra .
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1) Ma trận đề kiểm tra
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phương trình bậc nhất hai ẩn
1
0.5

1
0.5

Hệ hai PT bậc nhất hai ẩn

2
1

3
1.5
2
3
7
5.5

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1
4
1
4

Tổng
1
0.5

2
1

3
1.5
3
7
9
10

A/- PHẦN I: TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Nghiệm của hệ phương trình là:
A. (-3; 2) B. (2; -3) C. (2; 3) D. (3; 2)
Câu 2: Tìm giá trị m để hệ phương trình có nghiệm .
A. B. C. m D. với mọi m
Câu 3: Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình khi
A. m = 2 B. m = 1 C. m = 4 D. m = 3
Câu 4: Với m = 2 thì hệ phương trình có nghiệm:
A. (3; 4) B. (3; 3) C. (4; 3) D. (4; 4)
Câu 5: Cho hệ phương trình Tìm a và b để hệ phương trình có nghiệm x= y = 1
A.a = b = 10 B.a = b = 5 C. a = b = 1 D. Tất cả các câu đều sai
Câu 6: Phương trình bậc nhất hai ẩn số:
Có vô số nghiệm. B.Luôn luôn có một nghiệm.
C. Luôn luôn có hai nghiệm D.Luôn luôn vô nghiệm
B.PHẦN TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
Bài 1:(2,0điểm) Giải hệ phương trình:
a b
Bài 2: (4,0điểm) Hai người làm chung một công việc thì trong 20 ngày sẽ hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm 6 ngày và người thứ hai làm 12 ngày thì được công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu lâu để hoàn thành công việc?
Bài 3: (1,0 điểm) Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui:
(d1): 3x + 2y = 13, (d2): x – y = 6, (d3): 2x + my = 7
—————oOo—————

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 3

A/- PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm)
Bài 1: (3,0 đ) Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm
Câu 1: A
Câu 2:D
Câu 3: C
Câu 4: A
Câu 5: D
Câu 6: A

B/- PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm

Bài 3 (2,0đ)
a)

Vậy nghiệm của Hệ pt là (x = 1; y = 2)
b
Giải ra tìm được x =

1,0đ

1,0đ

Bài 4 (4,0đ)
Gọi thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là x (ngày); Thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể là y (ngày) (ĐK: x >20; y >20)
Trong 1 giờ vòi 1 chảy được (bể); vòi 2 chảy được (bể); cả hai vòi chảy được (bể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.