Kiem tra 45 phút chương III sh 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra 45 phút chương III sh 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày:………..tháng:……..năm…… Họ và tên:…………………….Lớp:……
Điểm
Lời phê

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Số nghịch đảo của -5 là:
A. B. C. D.Kết quả khác.
Câu 2: Cách viết nào dưới đây cho ta một phân số:
A) D) C) D)
Câu 3: Phân số nào dưới đây bằng phân số :
A) B) C) D)
Câu 4: Trong các phân số sau phân số nào là phân số tối giản:
A) B) C) D)
Câu 5: Đổi hỗn số ra phân số ta được:
A) B) C) D)
Câu 6: Dạng số thập phân của phân số là:
A) 0,27 B) 2,7 C) 0,027 D) 2,07
Câu 7: Số đối của là :
A. B. C. D.
Câu 8: Tìm x Z . Biết : ta được:
A. x = 16 B. x = -16 C. x = -48 D. Két quả khác .
Câu 9 : Tìm của 12 ta được :
A. 9 B. -9 C. 16 D. Kết quả khác
Câu 10: Hai phân số : và nếu a.d = b.c
A.Đúng B.Sai
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm ) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số
Câu 2:(2 điểm) Tính các giá trị của:
C=
Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) b)
Câu 4 ( 2 điểm) Lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại :giỏi, khá;trung bình .Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp .Số học sinh khá chiếm số học sinh còn lại.
a)Tính số học sinh trung bình
.b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp.
Câu 5: ( 0,5 điểm ) Tìm x biết :
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.