Kiem tra 45′ hinh hoc tiet 16 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiem tra 45′ hinh hoc tiet 16, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề I: kiểm tra hình 7 (tiết 16) (năm học: 2008 – 2009)
Thời gian: 45’.
I .Trắc ngHiệm (3 đ)
Câu 1: (1đ ) Câu nào đúng ghi (Đ) câu nào sai ghi (S) :
1.Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
2. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
3.Hai đường thẳng phân biệtcùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song.
4. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.
Câu 2: (0,5đ) .
Ghi vào bài làm của em chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn :

Cho hai góc xOy và yOz kề bù nhau, Biết xOy = 450. Vậy yOz = ?
A. 450 B. 900 C. 1350 D.1800.

Câu3 (1,5 đ).Điền vào chỗ (…):
a, Hai góc đối đỉnh là hai góc có ………….
b, Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng…………….
c,Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là……………….
d, Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ……
e, Nếu a ( c và b ( c thì …..……
d, Nếu a// c và b// c thì ……..…..……

I I.Tự luân (7 đ)
Câu4 (2 điểm)
Cho đoạn thẳng AB = 5cm . Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Nói rõ cách vẽ.
Câu 5 (2 điểm).
a,Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng hình vẽ sau:
c
a

b
b, Viết giả thiết và kết luận của các định lí đó bằng kí hiệu.
Câu 6 (3 điểm).
Cho hình vẽ.( Học sinh vẽ lại hình vào bài làm của mình)

A
300
O

450

B
Biết a // b, Â = 300; =450. Tính số đo AOB ?
Nêu rõ vì sao tính được như vậy?

Đề I.
Đáp án và biểu điểm chấm hình 7 (tiết 16)(năm học: 2008 – 2009)

I .Trắc ngHiệm (3 đ)

Câu 1 (Mỗi ý 0,5đ )
Câu 2( 0,5 đ)

1, Đ.
2, S.
3, Đ.
4,S
C

Câu3 (1,5 điểm).
a, mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
b, cắt nhau tạo thành một góc vuông.
c, a//b.
d, a//b.
e, a//b.
d, a//b
I I.Tự luân (7 đ)
Câu 4 (2 điểm):
– Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm . Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.(1đ)
– Nói rõ cách vẽ (1đ)
Câu 5 (2 điểm).
a, Phát biểu các định lí ( 1đ).
b, Viết giả thiết và kết luận của các định lí đó bằng kí hiệu.(1đ).
Câu 6 (3 điểm).
Vẽ lại hình chính xác đẹp và ghi GT,KL (1đ).

– Tính số đo AOB ( 1đ).
– Nê

Hỏi và đáp