kiểm tra 45′ Hình 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra 45′ Hình 9 chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra hình học 9 chương I
Thời gian: 45`

A. Bài tập trắc nghiệm (2đ): Lựa chọn đáp án đúng
Câu1: Cho hình vẽ bên
1. AH2 có độ dài bằng:
A B. AB2 + BH2
C. BH.CH D. Cả 3 phương án trên đều đúng.
2. Đoạn thẳng HC có độ dài bằng:
A. B. D. Cả 3 phương án trên đều .
Câu 2: Cho ( và ( là hai phụ nhau thì
A. sin2( + (900-() = 1 B. sin( = ( C. cos( = sin( D. Cả 3 phương án trên đều .
Câu 3: : Cho biết tg( 1,29 thì số đo góc ( ( làm tròn đến phút) là:
A. 52022’ B. 52021’ C. 52013’ D. 52012’
4: Các tỷ số lượng giác sau được sắp xếp theo chiều tăng dần:
cos820; sin450; cos160; sin750
sin750; cos160; sin450; cos820
sin450; sin750; cos820; cos160
D.cos820; cos160; sin450; sin750B. Bài tập tự luận:
1. Cho hình vẽ:

độ dài các đoạn thẳng: AD; AB; BC
2.Dựng góc ( biết cos( = 0,(3)
3. Cho tg( = 1,(3). Tính sin(; cos(; cotg(
4. Tính giá trị của biểu thức:
A = (2sin2160 + 3sin2740 – 2).tg2160 + sin2160
5. Cho (ABC tại C có A = 650. Trên BC lấy điểm K sao cho KA = KB = 15cm. Tính AC; AB.
6. Cho (ABC tại A, đường cao AH. Tính chu vi và diện tích của tam giác biết rằng: CH = 12cm và AB: AC= 3: 5

Trường THCS Tân Đinh
Năm học 2009 – 2010
Kiểm tra hình học 9 chương I
Thời gian: 45`

Đề 2
A. Bài tập trắc nghiệm (2,5đ): Lựa chọn đáp án đúng
Câu1: Cho hình vẽ bên
1. AH có độ dài bằng:
A B. AB2 – BH2
C. BH.CH D. Cả 3 phương án trên đều đúng.
2. Đoạn thẳng HB có độ dài bằng:
A. B. C. AB2 – AH2 D. Cả 3 phương án trên đều sai.
3. Độ dài đoạn thẳng AC bằng:
A. BC.sinB B. AB.sinC C. D.
Câu 2: Cho ( và ( là hai phụ nhau thì
A. sin2( + ( = 1 B. sin( = sin( C. cos( = sin( D.cos( = (
Câu 3: : Cho biết tg( 1,8 thì số đo góc ( ( làm tròn đến phút) là:
A. 60094’ B. 60095’ C. 60056’ D. 60057’ B. Bài tập tự luận:
1. (1,75đ) Cho hình vẽ:

độ dài các đoạn thẳng: AH; HB; BC
(Lưu ý: làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
2.(1đ) Dựng góc ( biết sin( = 0,4
3. (3,5đ)Cho (ABC có đường cao AH, B = 470; C = 550, đoạn thẳng AB dài 10cm.
a. Tính độ dài BH; AC.
b. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC.
(Lưu ý: làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
4.(0,75đ) Rút gọn biểu thức sau:
A = ( 3sin2( + 2cos2( – 2) . cotg2(
5.(0,5đ) Cho (ABC AB2 = 1,1AC2; B = 450; HC dài 6cm. Tính số đo góc BAC.

Bài tra hình 9 1.
A. Bài tập trắc nghiệm:(2,5đ) Mỗi câu đúng được ½ đ
Đề 1: A – B – C – B – C
Đề 2: C – B – A – C – D
B. Bài tập tự luận: 7,5đ
1. Tổng điểm 1,75đ: Vẽ lại hình:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.