kiem tra 45 hinh 6 chuong 2 có ma trận và đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra 45 hinh 6 chuong 2 có ma trận và đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NINH HOÀ
TRƯỜNG: THCS TRẦN QUANG KHẢI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TOÁN 6 – HÌNH – CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Phân biệt khái niệm trên cùng một nửa mặt phẳng và 2 nửa mặt phẳng đối nhau; cách vẽ góc cho biết số đo, các loại góc; tia nằm giữa 2 tia; tính chất tia phân giác của góc; khái niệm đường tròn, tam giác.
2. Kĩ năng:
– Vận dụng được các kiến thức cơ bản trong từng tình huống cụ thể .
– Vẽ hình chính xác, quan sát nhanh.
3. Thái độ:
– Nghiêm túc, tập trung khi làm bài.
– Rèn luyện khả năng tự đánh giá kiến thức của bản thân, từ đó tự rút kinh nghiệm trong quá trình học.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Góc. Các loại góc
1
 
 
2
 
 
3

Số đo của 1 góc
0.5
 

2.5

 
3

Tia nằm giữa 2 tia
2
 
 
 
 

2

 
 
 
1
 
 
 
 

1

Tia phân giác của góc
1
 

 
2
3

 
 
 
0.5
 

 
2
2.5

Đường tròn
 
1
 
 
1
1

3

 
 
 
0.5
 
 
1
0.5

2

Tam giác
 
1
1
1

 
 
3

 
 
 
0.5
0.5
0.5

 
 
1.5

 
Tổng
 
6
 
4
 
3
 
13

 
 
 
3.5
4
2.5
10

III – NỘI DUNG KIỂM TRA:
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan:
Trong các câu có lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 :Kết luận nào sau đây không đúng:
Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 .
Hai góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 900.
Hai góc vừa kề vừa bù được gọi là 2 góc kề bù.
Hai góc có 1 cạnh chung thì được gọi là 2 góc kề nhau.

Câu 2:Trên hình bên có bao nhiêu đường tròn?
7
6
5
4
Câu 3:Đường tròn (A ; 4,5cm) có đường kính là:
A. 4cm B.4,5cm C. 9cm D. 9cm2
Câu 4:Trên hình bên có bao nhiêu tam giác:
3
4
5
6

Câu 5: Quan sát hình vẽ, hai tam giác chung cạnh AB là:
ABC và ABD
CBA và BDA
ABD và ADC
Cả A và B

Câu 6: Quan sát hình vẽ, kết luận nào sau đây là đúng:

Tia Ok là tia phân giác của mOy
Tia On là tia phân giác của xOm
Tia Om là tia phân giác của nOk
Cả A và B.

Câu 7: : Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu xOy < xOt thì:
Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Ot.
Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy.
Tia Ox nằm giữa 2 tia Oy và Ot.
Tia Om nằm giữa 2 tia Ox và Ot.

Câu 8: Nếu xOy + kOy = xOk thì :
Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Ok
Tia Oy nằm giữa 2 tia OX và OK.
Tia Ok nằm giữa 2 tia Ox và Oy.
Tia Ox nằm giữa 2 tia Ok và Oy.

Phần 2: Tự luận
Câu 1:Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: (Mỗi câu 1 hình)
Vẽ mOn = 600. Vẽ và đặt tên các góc kề bù với mOn. (1đ)
Vẽ tam giác có 3 đỉnh là H, I, K.(0.5đ)
Vẽ đoạn thẳng AB= 6cm. Vẽ trung điểm C của đoạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.