kiểm tra 45′ bài số 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra 45′ bài số 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra: 1 tiết
Môn: Số học

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

Đề bài:
Bài 1(1,5 điểm):
a) Thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ?
b) Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số:
835.123 + 813
Bài 2 (1, 5 điểm): Thực hiện phép tính:
a) 164 . 375 + 375 . 36 b) 23 . 15 – 32 . 5 + 3 . 7
c) 73 : 72 + 22 . 23 – 39
Bài 3 (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 219 – 7 (x + 1) = 100 b) 2x – 4 = 0
c) 24 x, 36 x và x là số lớn nhất.
Bài 4 (3 điểm):
Số đội viên của một liên đội khi xếp hàng 3, hàng 5, hàng 7 thì đều vừa đủ và số đội viên trong khoảng từ 100 đến 300. Hỏi liên đội đó có tất cả bao nhiêu đội viên?
Bài 5. Chứng minh rằng tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 3.

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra: 1 tiết
Môn: Hình học

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

Đề bài:
Bài 1( 2 điểm) Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia đối nhau OC và OD.
Bài 2 ( 3 điểm): Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:
a) Điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia đối của tia OA.
b) Đoạn thẳng CD cắt đoạn thẳng PQ tại I.
Bài 3 (4 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm, OB = 8 cm.
a) Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại trong 3 điểm O, A, B? Vì sao?
b) So sánh OA với AB.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Bài 4 (1 điểm) Cho 2011 điểm, nối 2 điểm với nhâu ta được một đoạn thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng như vậy từ 20011 điểm đã cho?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.