Kiểm tra 30 phút có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra 30 phút có ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 11(31/10 – 05/11/2011)

Ngày soạn :…../……/………..
Ngày dạy :…../……/…………
Tiết 10
Số nguyên tố – Hợp số – Kiểm tra dưới 45 phút

A.Mục tiêu
Kiến thức cơ bản:
– Ôn tập cho học sinh về số nguyên tố, hợp số.
Kỹ năng cơ bản:
– Thực hiện tốt việc áp dụng dấu hiệu nhận biết về số nguyên tố, hợp số để làm bài tập.
B.Chuẩn bị
– Thầy: SGK lớp 6, Sbt toán 6, giáo án.
– Trò: Vở ghi, Sgk, Sbt toán 6.
C.Tiến trình dạy học
t
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò

1 ph
I. định tổ chức lớp: II. Kiểm tra bài cũ: (kiểm tra 30 phút)
6A:………….. 6B:………………

Đề bài (In sẵn cho học sinh)
4ph

8ph

2ph
III. Bài mới:
Hoạt động 1: Số nguyên tố – Hơp số
* Số nguyên tố:
– a là số nguyên tố
* Hợp số:
– a là hợp số
* Chú ý: Số 0 và số 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số.
Hoạt động 2: Bài tập áp dụng.
– GV chữa cho HS một số bài kiểm tra.
Bài tập 150. Sbt tr. 21

Bài tập 151. Sbt tr. 21

Bài tập 153. Sbt tr. 21
Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50 là: (3;5), (5;7), (11;13), (17;19), (29;31), (41;43).
IV. Củng cố:
– Ôn tập lại các kiến thức đã học.
V. Hướng dẫn về nhà:
– Học bài theo vở ghi.
– Giáo viên cho học sinh thêm một số bài tập trong sách bài tập.

– HS trả lời theo câu hỏi của giáo viên.

– HS trả lời theo câu hỏi của giáo viên.

– HS xem bài tập làm bài theo yêu cầu của giáo viên.

– HS làm theo yêu cầu của bài toán.

– Học sinh làm theo hướng dẫn.

– HS nghe và ghi nhớ.
– HS nghe và ghi bài tập.

Ma trận
Nội dung kiến thức cần kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Bậc thấp
Bậc cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập N, N*, tính chất của các phép tính, lũy thừa.
Biết tập N và thực hiện các phép tính thành thạo.
Biết tính luỹ thừa, tìm yếu tố chưa biết.
Tính được luỹ thừa, áp dụng tính .

7 câu 5.25 điểm
đạt 52.5%
3
1.25
2
2.0

1
1.0

1
1.0

7
5.25

Tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
Nắm được tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết.
Hiểu về tính chất chia hết của 1 tổng, dấu hiệu chia hết cho 2 và 9.
áp dụng tính chất chia hết để điền số thích hợp vào dấu *.

8 câu 4.75 điểm đạt 47.5%
5
1.75

2
2.0

1
1.0
8
4.75

Cộng
10
5.0
3
3.0
1
1.0
1
1.0
15
10.0

đề bài
Câu 1: (2đ) Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng.
a. Kết quả của phép tính 146 + 1855 + 10 là:
A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.