Kiem tra 1tiet toan DS 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra 1tiet toan DS 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :
Lớp
Kiểm tra 1 tiết
Chương II: Số học 6
Điểm
Lời phê của cô giáo

Đề bài
I Trắc nghiệm
Câu 1:
Điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau
1 số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là 4
Một số có chữ ssố tận cùng là 5 thì chia hết cho 5
Số chia hết cho 2 là hợp số
Khoanh tròn vào số mà em chọn
Nếu a3 và b3 thì a+b chia hết cho : 6 ; 9 ; 3 .
Nếu a2 và b4 thì a+b chia hết cho : 4 ; 2 ; 6 .
Nếu a6 và b9 thì a+b chia hết cho : 6 ; 3; 9 .

II Tự luận
Câu 1:
Phân tích số 60 và 80 ra thừa số nguyên tố
Câu 2 :
Tìm ƯCLN rồi tìm ƯCcủa 24 ; 84 ; 180
Câu 3 :
Hai các bạn Hoa và Lan học cùng khói nhưng khác lớp. Hoa cứ 10 ngày lại trực nhật, Lan cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật?

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.