Kiem tra 1tiet Hình chương 2 co DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra 1tiet Hình chương 2 co DA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG II Điểm
Hình học lớp 7
Họ và tên: ………………………………..
Đề 8
Câu 1 : (5đ)
Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh : ( ABM = ( ACN
b) Kẻ BH ( AM ; CK ( AN ( H AM; K AN ) . Chứng minh : AH = AK
c) Gọi O là giao điểm của HB và KC . Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
Câu 2: (5đ) Cho tam giác ABC, kẻ BE AC và CF AB. Biết BE = CF = 8cm. độ dài các đoạn thẳng BF và BC tỉ lệ với 3 và 5.
a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân
b) Tính độ dài cạnh đáy BC
c) BE và CF cắt nhao tại O. Nối OA và EF. Chứng minh đường thẳng AO là trung trực của đoạn thẳng EF.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN ĐỀ 8
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
( ABC, AB = AC, (MBC, NCB)
GT BM = CN; BH ( AM, CK ( AN
( HAM, K AN )

KL a, ( ABM = ( ACN
b, AH = AK
c, Tam giác OBC là tam giác gì
a) Theo (gt) ( ABC cân tại A ( ABC = ( ACB
Mà: ( ABC + ( ABM = ( ACB + ( ACN ( ABM = ( ACN (1)
Xét : ( ABM và ( ACN
Có : AB = AC (gt)
ABM = ACN ( theo (1) )
BM = CN ( gt )
( ABM = ( ACN ( c.g.c ) (2)
b) Xét : ( ABH và ( ACK là hai tam giác vuông
Có : Cạnh huyền : AB = AC (gt)
Góc nhọn BAH = CAH ( từ (2) suy ra )
( ABH = ( ACK ( cạnh huyền – góc nhọn )
AH = AK
c) Chứng minh được : ( BMH = ( CNK
( HBM = ( KCN
( OBC = ( OCB
( OBC cân tại O

1

1,5

1,5

1

Câu 2
Hình vẽ đúng:
a) vì E = F = 900
BE = CF, BC cạnh chung
FBC = ECB (ABC cân
b) Theo đề bài các đoạn thẳng BF và BC
tỉ lệ với 3 và 5
Ta có:
cm
c) Tam giác ABC cân AB = AC mà BF = EC ()
AF = AE
(cạnh huyền – cạnh góc vuông)
FAO = EAO (Vì AF = AE ; FAI = EAI)
IF = IE (1)
và FIA = EIA mà FIA + EIA = 1800
nên FIA = EIA = 900 AI EF (2)
Từ (1) và (2) suy ra AO là trung trực của đoạn thẳng EF.
1

1

1,5

1,5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 7
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Tổng 3 góc của tam giác
Dựa vào đấu hiệu nhận biết của 2 tam giác bằng nhau để nhận ra 2 tâm giác bằng nhau

Vận dụng tính số đo một góc của tam giác khi biết 2 góc của nó

Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
1
1

1
1,5

2
2,5
25%

Hai tam giác bằng nhau
Biết cách vẽ hình , ghi gt, kl của một bài toán hình học
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác bằng nhau

Vận dụng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
1
0,5
1
1,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.