KIEM TRA 1TIET HH9 CHUONG 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA 1TIET HH9 CHUONG 3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN :HÌNH HỌC 9

Điểm
Lời phê của GV

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Câu 1 : Cho góc 600 trong (0; R). Số đo cung nhỏ AB bằng:
A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200
Câu 2 : Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R) và có Â = 700. Vậy số đo của bằng:
A. 900 B. 1000 C. 1010 D. 1020
Câu 3 : Cho hình vẽ:

Biết sđ = 450;sđ= 650. Ta có số đo bằng :
A. 300 B. 500 C. 500 D. 800
Câu 4 : Cho hình vẽ :

Biết sđ 1400. sđ 500. Ta có số đo bằng :
A. 400 B. 450 C. 500 D. 550
Câu 5 : Cho 300 là góc nội tiếp chắn cung BC trong (O, R). Số đo cung nhỏ BC bằng :
A. 300 B. 450 C. 600 D. 700
Câu 6 : Cho hình vẽ.

Biết sđ 600. Ta có số đo bằng :
A. 300 B. 500 C. 500 D. 600
II. TỰ LUẬN : (7đ)
Bài 1 :(2đ) Cho hình vẽ.Đường tròn tân O,bán kính R=3cm,

a.Tính số đo cung AnB và độ dài cung AmB
b.Tính diện tích hình quạt tròn OAmB
Bài 2 :(5đ) Cho (ABC có 3 góc đều nhọn, AB < AC nội tiếp đường tròn (O).
Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại S.
Chứng minh : SA2 = SB. SC
Tia phân giác của cắt dây và cung nhỏ BC tại D và E. Chứng minh : SA = SD
Vẽ đường cao AH của (ABC. Chứng tỏ : OE ( BC và AE là phân giác của.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.