KIỂM TRA 1T CII CÓ MT& ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIỂM TRA 1T CII CÓ MT& ĐÁP ÁN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày ….tháng11.năm 2012

I/TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ).
Câu 1. Câu nào đúng câu nào sai ? ( Đánh đấu x vào ô vuông của câu lựa chọn). Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hoặc dùng tính chất cơ bản của phân thức để kiểm tra.
Đúng Sai Đúng Sai
a/ = e/ =
b/ PT đối là f/ =
c/ = g/ = x
d/ = h/ =

II/ TỰ LUẬN (6 điểm )

Câu 1 Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau::(2 điểm)
a/ và b/ và

Câu 2 Rút gọn các phân thức sau::(2 điểm )
a/ b/
Câu 3 Thực hiện phép tính::(2 điểm )
Trường THCS Gía Rai B
Họ và tên :
Lớp 8 …
KIỂM TRA 1TIẾT ĐS8
Môn toán 8
Thời gian 45phúc
Giám Thị
Mã phách

Giám thị 1
Giám thị 2
T 8….

Điểm
Điểm phúc tra
Mã đề 01
Giám khảo 1

Giám khảo 2
Mã phách
T 8…..

a/ +
b/ –

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ….tháng 11 năm 2009
I/TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ). Câu nào đúng câu nào sai ? ( Đánh đấu x vào ô vuông của câu lựa chọn). Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hoặc dùng tính chất cơ bản của phân thức để kiểm tra.

Đúng Sai Đúng Sai
a/ = e/ =
b/ PTđối là f/ =
c/ = g/ = x
d/ = h/ = – x

II/ TỰ LUẬN (6 điểm )

Câu 1 Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau::(2 điểm)
a/ và b/ và

Câu 2 Rút gọn các phân thức sau::(2 điểm )
a/ b/
Câu 3 Thực hiện phép tính::(2 điểm )
Trường THCS Gía Rai B
Họ và tên :
Lớp 8 …
KIỂM TRA 1TIẾT ĐS8
Môn toán 8
Thời gian 45phúc
Giám Thị
Mã phách

Giám thị 1
Giám thị 2
T 8….

Điểm
Điểm phúc tra
Mã đề 02
Giám khảo 1

Giám khảo 2
Mã phách
T 8…..

a/ –
b/ +

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiết 36: KIỂM TRA CHƯƠNG II (45’)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Kiểm tra kiến thức cơ bản của chương II như: Phân thức đại số, tính chất cơ bản, rút gọn, QĐMT, cộng, trừ phân thức đại số.
2. Kĩ năng:
+ Vận dụng KT đã học để tính toán và trình bày lời giải.
3. Thái độ:
+ GD cho HS ý thức chủ động , tích cực, tự giác, trung thực trong học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Định nghĩa, tính chất cơ bản,
Hiểu các định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.
Vận dụng được ĐN
để kiểm tra hai phân thức bằng nhau trong Các hợp đơn giản.

Số câu
Số điểm

2
1
1
0.5
2
1
2
1

7
3,5

2.rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Rút gọn được Những phân thức mà tử và mẫu có dạng tích chứa nhân tử chung. Vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.