KIEM TRA 1T CHƯƠNG II DS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KIEM TRA 1T CHƯƠNG II DS 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS GIÁ RAI B
Họ và tên :………………………. BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
Lớp: 9 Môn: Đại số 9

————————————————————————————————-
Điểm
Lời phê của giáo viên

Mã đề 3
I. Trắc nghiệm ( 3 điểm):
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho hàm số y = (1 – 3m)x + m + 3. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ khi:
A. m = B. m = -3 C. m D. m
Câu 2: Đồ thị của hàm số y = 3x + b đi qua điểm B ( 2 ; 2 ) thì tung độ gốc là:
A. 4 B. 3 C. 6 D. ( 4
Câu 3: Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k (1). Đường thẳng (1)cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Thì giá trị của k bằng:
A. B. C. D.
Câu 4: Trên cùng mặt phẳng tọa độ. Đồ thị hàm số và cắt nhau tại điểm có tọa độ là:
A. (1; 2) B. (2; 1) C. (0; -2) D. (0; 2)
Câu 5: Hàm số y = (2 – m)x + 4 đồng biến khi
A. m 2 C. m 2 D. m 2
Câu 6: Đường thẳng: y = (2x + 1 và y = 2x – 1 có vị trí tương đối là:
A. song song B. Cắt nhau
C. Trùng nhau D. Không xác định được
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Cho các hàm số y = x – 1 (d1); y = – x – 3 (d2) và y = mx + m – 1(d3)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. (2 điểm)
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2). (1 điểm)
c) Tìm m để (d1) cắt (d3) tại một điểm trên trục tung. (1 điểm)
d) Tìm giá trị của m để ba đường thẳng trên đồng quy. (1 điểm)
e) Tính chu vi và diện tích của tam giác giới hạn bởi (d1), (d2) và trục hoành. (1 điểm)
f) Tìm khoảng cách từ gốc tọa độ đến (d1). (1 điểm)

Hỏi và đáp