Kiểm tra 15phuts – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15phuts, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Căn bậc hai số học của 0,49 là:
A. 0,07. B. 0,07 và -0,07. C. 0,7 . D. 0,7 và -0,7.
[
]
Số x không âm thỏa mãn là:
A. 3. B. 6. C. 12. D. 36.
[
]
Biểu thức có nghĩa với giá trị của x là:
A. x >4. B. x > -7. C. x > 7. D. x < 7.
[
]
Kết quả của phép tính là :
A. (60. B. 60. C. 1800. D. 30.
[
]
Khai phương của tích 108.30.40 là:
A. 36. B. 360. C. 720. D. 3600.
[
]
Căn bậc hai của 0,25 là:
A. 0,05 và -0,05. B. 0,05. C. 0,5. D. 0,5 và -0,5.
[
]
Tìm x biết là:
A. x = 10. B. x = -8. C. x = 10 hoặc x = -8. D. x = 8 hoặc x = 10.
[
]
Kết quả của phép tính là:
A. 4. B. 2. C. (2. D. (4.
[
]
Tính được kết quả là :
A. . B. . C. . D. .
[
]
Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là ;
A. . B. .
C. . D. .
[
]
Tìm x biết . Giá trị của x là
A. 5. B. 3. C. -5. D. (3.
[
]
Tập nghiệm của phương trình là:
A. . B. . C. . D. .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.