KIEM TRA 15PH HINH HOC-CHUONG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM TRA 15PH HINH HOC-CHUONG III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA HÌNH HỌC 9-HKII
Họ và tên: Chủ đề : TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Lớp : Thời gian : 15 phút
Điểm

Lời phê

ĐỀ 1:
Cho hình vẽ bên có H là trực tâm của .
a) Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp được đường tròn có các đỉnh là 4 trong 7 điểm trên? Giải thích?
b) Chứng minh B là tâm đường tròn nội tiếp (IJK
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA HÌNH HỌC 9-HKII
Họ và tên: Chủ đề : TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Lớp : Thời gian : 15 phút
Điểm

Lời phê

ĐỀ 2:
Cho hình vẽ bên có H là trực tâm của .
a) Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp được đường tròn có các đỉnh là
4 trong 7 điểm trên? Giải thích?
b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp (IJK
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA HÌNH HỌC 9-HKII
Họ và tên: Chủ đề : TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Lớp : Thời gian : 15 phút
Điểm

Lời phê

ĐỀ 3:
Cho hình vẽ bên có H là trực tâm của .
a) Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp được đường tròn có các đỉnh là 4 trong 7 điểm trên? Giải thích?
b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp (MNP
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA HÌNH HỌC 9-HKII
Họ và tên: Chủ đề : TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Lớp : Thời gian : 15 phút
Điểm

Lời phê

ĐỀ 4:
Cho hình vẽ bên có H là trực tâm của .
a) Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp được đường tròn có các đỉnh là
4 trong 7 điểm trên? Giải thích?
b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp (MNP
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA HÌNH HỌC 9-HKII
Họ và tên: Chủ đề : TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Lớp : Thời gian : 15 phút
Điểm

Lời phê

ĐỀ 5:
Cho hình vẽ bên có H là trực tâm của .
a) Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp được đường tròn có các đỉnh là
4 trong 7 điểm trên? Giải thích?
b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp (IJK
BÀI LÀM

Trường THCS Hành Minh KIỂM TRA HÌNH HỌC 9-HKII
Họ và tên: Chủ đề : TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Lớp : Thời gian : 15 phút
Điểm

Lời phê

ĐỀ 6:
Cho hình vẽ bên có H là trực tâm của .
a) Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp được đường tròn có các đỉnh là
4 trong 7 điểm trên? Giải thích?
b) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp (MNP
BÀI LÀM

Hỏi và đáp