kiem tra 15p ( dai 8- tiet 12) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra 15p ( dai 8- tiet 12), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ……………………………………… Kiểm tra : 15 phút
Lớp : 8A Môn : Toán 8 ( tiết 12)

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài :
Câu 1 :Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng:
1/ ) Đa thức 12x – 9- 4×2 được phân tích thành nhân tử là:
A. (2x- 3)(2x + 3) ; B. (3 – 2x)2 C. – (2x – 3)2 ; D. – (2x + 3)2
2/ Phép tính (x + 3y)( x2+ 6xy+ 9y2) được ghi gọn lại là:
A.(x + 3y)3 B. x3 + 27y3 C. x3 – 27y3 D. (x – 3y) 3
3/ . Kết quả của phép tính (x + 2y)( 2x -y) là:
A. x2 – 4y B. 2×2 + 3xy – 2y2 C. 2×2 -5xy -2y2 D. 4×2-2y2
4 / Đa thức x(x + y) – 5x – 5y được phân tích thành nhân tử là :
A. (x + y)( x + 5) B. (x – y)(x + 5) C. (x – y)(x – 5) D. (x + y)(x – 5)
5/ Kết quả của phép tính 372 – 632 là:
A. -260 B. -2600 C. 260 D. 2600
Câu 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 2×2 + 6×3 b) x2 + 4x – y2 +4
Câu3 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A = x2 – 4x + y2 + 2y + 8
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.