Kiểm tra 15 Tuần 8 ĐS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15 Tuần 8 ĐS, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 8 (ĐS)
ĐỀ 1:
1/ Trục căn thức ở mẫu:
a/ b/
2) Cho biểu thức .
Tính giá trị của A khi x = 36

3/ Rút gọn biểu thức (với )

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 8 (ĐS)
ĐỀ 2:
1/ Trục căn thức ở mẫu:
a/ b/
2) Cho biểu thức .
Tính giá trị của A khi x = 144

3/ Rút gọn biểu thức:

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 8 (ĐS)
ĐỀ 3:
1/ Trục căn thức ở mẫu:
a/ b/
2) Cho biểu thức .
Tính giá trị của A khi x = 9

3/ Rút gọn biểu thức:

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 8 (ĐS)
ĐỀ 4:

1/ Trục căn thức ở mẫu:
a/ b/
2) Cho biểu thức .
Tính giá trị của A khi x = 9

3/ Rút gọn biểu thức:

Hỏi và đáp