Kiểm tra 15 Tuần 12 HH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra 15 Tuần 12 HH, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 12 (HH)

ĐỀ 1:
Cho đường tròn (O;10cm) và dây AB =16cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB?

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 12 (HH)
ĐỀ 2:
Dựa vào hình vẽ. Tính độ dài BC?
/

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 12 (HH)
ĐỀ 3:
Dựa vào hình vẽ. Tính độ dài AC?
/

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TUẦN 12 (HH)
ĐỀ 4:
Cho đường tròn (O; 5cm) và dây EF =8cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây EF?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.