Kiem tra 15′ – tiet 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra 15′ – tiet 12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 15’
Môn Đại số 7
Tiết 12 – Tuần 6
Năm học 2010 – 2011
Đề bài:
Bài 1:(4 điểm) Cho a.d = b.c. Hãy ghi các tỉ lệ thức có được?
Bài 2:(4 điểm) Cho 5 số sau: 2; 3; 10; 15 và -7. Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ 5 số trên?
Bài 3: (2 điểm) Tìm x, y biết x + y = 115,5 và

Đáp án và biểu điểm
Bài 1: Ghi đúng: Nếu a.d = b.c thì
Đúng mỗi tỉ số cho 1điểm
Bài 2:
Đúng mỗi đẳng thức 1 điểm
Từ
Bài 3:
Lập được tỉ số bằng nhau: cho 1 điểm
Tính đúng:; Mỗi ý cho 0,5 điểm

Họ và tên: Thứ Tư ngày 29/9/2010
Lớp:
Kiểm tra 15’ Đại số
(Bài 1)
Điểm
Lời thày phê

Đề bài:
Bài 1:(4 điểm) Cho a.d = b.c. Hãy ghi các tỉ lệ thức có được?
Bài 2:(4 điểm) Cho 5 số sau: 2; 3; 10; 15 và -7. Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ 5 số trên?
Bài 3: (2 điểm) Tìm x, y biết x + y = 115,5 và

Hỏi và đáp