Kiểm tra 15′ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15′, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a, (49 + 73) + ( 2010 – 49 -73) b, (576 – 319) – ( 76 – 319)
Câu 2: Đặt dấu ngoặc một cách thích hợp để tính tổng sau:
a, – 978 – 2369 + 3369 – 22 b, 35 – 18- 17- 24- 9 +33
Câu 3: Tìm số nguyên x biết:
a, 2 – x = 17 – (-5 ) b, 38 – x =(- 5) – 11 c, 4x = (-5). 12

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a, (47+ 95) + ( 298- 47- 95) b, (92 – 89 + 31) – ( 92 + 31)
Câu 2: Đặt dấu ngoặc một cách thích hợp để tính tổng sau:
a, 497 – 1658 + 1654 – 2497 b, 15 – 8- 7- 4- 9 +13
Câu 3: Tìm số nguyên x biết:
a, – 18 – ( 2 – x) = 4 b, 18 – x =(- 9 ) – 5 c, 3x = (- 4). 15

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)
Câu 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a, (18 + 29) + ( 158 – 18 – 29) b, (13 – 135 – 49 ) – ( 13 + 49)
Câu 2: Đặt dấu ngoặc một cách thích hợp để tính tổng sau:
a, 1497 – 1758 + 1754 – 3497 b, 17 – 9- 8- 3- 8 +11
Câu 3: Tìm số nguyên x biết:
a, – 48 – ( 5 – x) = 7 b, 45 – x =(- 8 ) – 6 c, 5x = (-6). 25

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)
Câu 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a, (58 + 119) + ( 178 – 58 – 119) b, (1176 – 102) – ( 102 + 1176)
Câu 2: Đặt dấu ngoặc một cách thích hợp để tính tổng sau:
a, 348– 1435 + 1438 – 3348 b, 37 – 30- 7- 11- 8 +19
Câu 3: Tìm số nguyên x biết:
a, – 35 – ( 7 – x) = 10 b, 65 – x =(- 15 ) – 6 c, 6x = (-7). 36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.