Kiểm tra 15′ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15′, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP TOÁN 8
Dạng 1: Giải phương trình

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 1: Một đội thợ mỏ theo kế hoạch mỗi ngày phải khai thác than. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày đội đã khai thác được than, vì thế đội đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày và còn vượt mức dự định Tính số than đội phải khai thác theo kế hoạch.
Bài 2: Một phân xưởng may lập kế hoạch may một lô hàng, theo đó mỗi ngày phân xưởng phải may xong 90 cái áo. Nhưng nhờ cải tiến kĩ thuật, phân xưởng đã may được 120 áo mỗi ngày. Do đó, phân xưởng không Các đã hoàn thành kế hoạch trước 9 ngày mà còn may thêm được 60 áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng phải may bao nhiêu áo?
Bài 3: Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20 %. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không Những xí nghiệp đã hòan thành số thảm cần dệt mà còn dệt được 24 tấm nữa. Tính số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng?
Bài 4: Một công nhân theo kế hoạch mỗi ngày sản xuất 55 sản phẩm. Nhưng khi thực hiện thì năng suất thực tế là 60 sản phẩm/ngày. Do đó công nhân đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày và vượt mức 15 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch thì công nhân phải làm bao nhiêu sản phẩm?
Bài 5: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì đầy bể trong 3 giờ 20 phút. Người ta cho vòi thứ nhất chảy 3 giờ, vòi thứ hai chảy 2 giờ thì cả hai vòi chảy được bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?
Bài 6: Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tóc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB. 
Bài 7: Lúc 6 giờ xe 1 khởi hành từ A, đến 7h30 xe hai cũng khởi hành từ A với vận tốc lớn hơn xe 1 là 20km/h và gặp nhau lúc 10h30. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 8: Một xe đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Lúc về do trời tối nên vận tốc giảm đi 10km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 9: Xe đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Sau khi đến B và nghỉ lại 30 phút xe lại quay trở về A với vận tốc 40km/h. Tổng thời gian cả đi và về kể cả thời gian nghỉ là 8 giờ 15 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 10: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được 24 phút nó giảm bớt vận tốc đi 10km/h. Vì vậy ô tô đến B muộn hơn dự định 18 phút. Tính thời gian dự định của ô tô.
Dạng 3: Hình học
Bài 1: Cho tam giác ABC, lấy hai điểm M và N thứ tự thuộc hai cạnh AB và AC sao cho MN // BC, biết AM = 4cm, MB = 2cm, MN = 5cm, AC = 9cm. Tính các độ dài AN, BC.
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, HB = 4cm, HC = 9 cm. Kẻ
a) Chứng minh  đồng dạng với
b) Tính độ dài đoạn thẳng DE.
c) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Tính diện tích tứ giác DENM?
Bài 3: Cho tam giác nhọn ABC, có AB = 12cm, AC = 15 cm. Trên các cạnh AB và AC lấy các điểm D và E sao cho AD = 4 cm, AE = 5cm
a) Chứng minh rằng: DE // BC, từ đó suy ra: đồng dạng với
b) Từ E kẻ EF // AB (F thuộc BC). Tứ giác BDEF là hình gì? Từ đó suy ra: CEF đồng dạng EAD?
c) Tính CF và FB khi biết BC = 18 cm?
Bài 4: Cho có AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm. Trên tia đối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.