Kiểm tra 15′ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra 15′, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND QUẬN TÂN PHÚ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS VÕ THÀNH TRANG NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn : Toán 8 Thời gian : 60 phút

ĐỀ B

Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện từng bước các phép tính sau :
3×2(2×3 – 3×2 + 4x – 1)
4x(x2 – 3x) + 3×2(x – 2)
(x + 2)(x2 – x + 3) – 3x(x + 2)
Bài 2: (1 điểm) Thu gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau :
B = xy(y + 1) – x(y2 + 2x) – (5xy + x2) – y tại x = 5; y = 1
Bài 3 : (3 điểm) Tìm x, biết :
3x(x + 1) + x(2 – 3x) = 55
4x(x + 1) – (x – 2)(3x + 2) = 8x + 8
Bài 4 : (1 điểm) Chị Thà muốn làm cái thang dốc để đi xe từ ngoài đường lên thềm nhà. Biết chiều dài con dốc là 1,5m; khoảng cách từ chân dốc đến thềm nhà là 90cm. Hỏi thềm nhà chị Thà cao bao nhiêu mét so với mặt đường?
Bài 5 : (2 điểm) Cho hình thang MNPQ có MN // PQ.
Cho (M = 1100 và (N = 3(P. Tính số đo góc Q, góc P.
Giả sử : MP + NP >MN + NQ. Chứng minh : MP > MN.

Hỏi và đáp