Kiem tra 15 T52 HInh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiem tra 15 T52 HInh 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 7
Họ tên: ……………….……………………….
Ngày tháng năm 2008
Bài kiểm tra môn hình học
Thời gian: 15 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1. Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau, bộ ba nào có thể dựng được một tam giác?
A. 2cm, 3cm, 6cm B. 2cm, 4cm, 6cm
C. 3cm, 4cm, 6cm D. 3cm, 4cm, 7cm
2. Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau, bộ ba nào với chúng ta không vẽ được một tam giác?
A. 9cm, 40cm, 41cm B. 4cm, 5cm, 1cm
C. 7cm, 7cm, 3cm D. 6cm, 6cm, 6cm
Bài 2: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông: (3 điểm)
a) Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh dài nhất.

b) Trong một tam giác, một cạnh thì nhỏ hơn tổng của hai cạnh kia

c) Trong một tam giác cân, góc ở đáy lớn hơn 45o thì cạnh đáy là cạnh dài nhất

d) Trong tam giác ABC, nếu thì ABCA

e) Trong một tam giác một cạnh nhỏ hơn nửa chu vi của tam giác đó

f) Đường vuông góc là đường ngắn nhất so với các đường xiên

Bài 3: Điền thêm vào chỗ trống để được khẳng định đúng: (5 điểm)
1. Cho hình vẽ:
a) Đoạn thẳng AH là ……………… kẻ từ điểm A đến đường thẳng d
b) Điểm H là ……………… của điểm ……………… trên đường thẳng d.

c) Đoạn thẳng AB và AC là các ……………… kẻ từ điểm A đến đường thẳng d.
d) Hình chiếu của đường xiên AB lên đường thẳng d là ……………… Hình chiếu của đường xiên ……………… lên đường thẳng d là HC.
e) Nếu độ dài đường xiên AB nhỏ hơn độ dài đường xiên AC thì độ dài hình chiếu ………………
f) Nếu độ dài hình chiếu HC lớn hơn độ dài hình chiếu BH thì độ dài đường xiên ………………
2. Với tam giác ABC:
a) Nếu AB = BC và 75o thì cạnh dài nhất là ………………
b) Nếu = 90o thì cạnh dài nhất là ………………
c) Nếu AB = 8cm, BC = 6cm và AC = 13cm thì góc lớn nhất là ………………
d) Nếu AB = 5cm, BC = 7cm và AC = 10cm thì góc bé nhất là ………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.