Kiểm tra 15′ (Số 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 15′ (Số 2), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
BÀI KIỂM TRA

Năm học: 2012 – 2013
Môn: Đại số 7 . Thời gian: 15 phút

Họ và tên: ………………………………………….
Lớp: 7………

Bài 1: Cho hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau trong bảng sau. Điền số thích hợp vào ô trống:
x
-5

-3

10

y

-15
-20
12

5

Bài 2: Nhân dịp phát động gây quỹ quyên góp ủng hộ bạn nghèo; ba chi đội 7A, 7B, 7C đã quyên góp được 180 000 đồng. Tính số tiền mỗi chi Đội quyên góp được? Biết rằng số tiền quyên góp của cả ba chi Đội lần lượt tỉ lệ với 6; 5; 4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …… ……

********************************************************************************
Trường THCS
BÀI KIỂM TRA

Năm học: 2012 – 2013
Môn: Đại số 7 . Thời gian: 15 phút

Họ và tên: ………………………………………….
Lớp: 7………

Bài 1: Cho hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x

-2

5

12

y
-12
-18
12

4

Bài 2: . Một lớp học có 35 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 3 ; 12 ; 20. Tìm số học sinh mỗi loại.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …… ……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.