kiem tra 15 phuut toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra 15 phuut toan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Hồng Phong Kiểm tra 15 phút
Họ và tên:………………….. Môn: Toán
Lớp : 6A… Đề:
Bài 1: (3 điểm)
a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần :

b) Điền số thích hợp vào chỗ trống :
Bài 2: (2 điểm) So sánh các phân số sau với 0:
Bài 3 : (5 điểm) So sánh các phân số sau:
a) vì ……………………………… b) vì …………………………………
d) vì ……………………………… dvì …………………………………
Bài 4: Tính nhanh: =

Trường THCS Lê Hồng Phong Kiểm tra 15 phút
Họ và tên:………………….. Môn: Toán
Lớp : 6A… Đề:
Bài 1: (3 điểm)
a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần :

b) Điền số thích hợp vào chỗ trống :
Bài 2: (2 điểm) So sánh các phân số sau với 0:
Bài 3 : (5 điểm) So sánh các phân số sau:
a) vì ……………………………… b) vì …………………………………
d) vì ……………………………… dvì …………………………………
Bài 4: Tính nhanh: =

Hỏi và đáp