Kiểm tra 15 phút Toán 9 – Hình Học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra 15 phút Toán 9 – Hình Học, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm Tra 15 phút
Môn: Toán – Phần: Hình Học
A – Phần lý thuyết (5 điểm): Nhìn vào hình vẽ 1; hãy viết 4 công thức cơ bản của định lí 1, 2, 3, 4 của bài học $1.
Trả lời:
1:

2:

3:

4:

hình 1:

B – Phần thực hành (5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c = 4; AC = b = 7 (hình 2).
1. Tính đường cao AH = h
2. Tính cạnh a
3. Tính c’, b’
4. Tính m
hình 2:

Giải
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Đáp án – Biểu điểm
A- Phần lý thuyết
1: 2 điểm
2: 1 điểm
3: 1 điểm
4: 1 điểm

B – Phần thực hành
1: Theo công thức (4) ta có: (1 điểm)
2: Theo công thức (3) ta có: (1 điểm)
( Cách khác) – Tính theo áp dụng định lí Pitago đúng vẫn cho điểm:

3: Theo công thức (1) ta có: (1 điểm)
(1 điểm)
4: Xét tam giác vuông AHB và theo công thức (4) ta có:
(1 điểm)
__________ Hết __________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.