Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 – Lần 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 – Lần 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TOÁN
Bài 1: (8đ) Tìm ƯCLN của
a/ (2đ) 40 và 60
b/ (2đ) 28,39 và 35
c/ (2đ) 480 và 600
d/ (2đ) 8,12 và 25
Bài 2: (2đ) Tìm số tự nhiên X biết rằng 126 chia hết cho X, 210 chia hết cho X và 15

Hỏi và đáp