Kiểm tra 15 phút số học Chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra 15 phút số học Chương III, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường DTNT Như thanh
Họ và tên: ………………………………………………
Lớp : 6……

Kiểm tra môn số học lớp 6
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………

Điểm

Lời cô phê của thầy cô:

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính cộng phân số:

a) +
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b) +

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Bài 2.(3 điểm) Thực hiện phép tính trừ phân số:

a) –
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
b)
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
c) –
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Bài 3. (3 điểm) Tìm x biết:
a) x + =
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b) – x =
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Bài 4. (2,0 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
B =

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.