Kiểm tra 15 phút lần 1 HK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15 phút lần 1 HK II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 2
TRƯỜNG THCS HOÀI XUÂN
LỚP: . . . . . .
HỌ VÀ TÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : TOÁN

I.TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Câu 1: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ( . . . .) để có phát biểu đúng
a) Nếu cạnh huyền và một góc ………………. của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc ………………. của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau.
b) Nếu cạnh góc vuông và một góc nhọn …………………………………………………………… của tam giác vuông này bằng
cạnh góc vuông và………………………………………………………………………………………………………………… của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau.
c) Trong một tam giác đều, các góc ………………………………………………………và bằng ……0
d) Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác ……………………
Câu 2: khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:
a) ABC cân tại A có = 500 thì số đo của góc C là:
A= 800 ; B= 600 ; C= 400 ; D500
b) ABC có = 900 , = 450 thì ABC là:
A. Một tam giác nhọn ; B. Một tam giác vuông ;
C. Một tam giác cân ; D. Một tam giác vuông cân.
II TỰ LUẬN: (7đ)
ChoMNP cân tại M và MH NP như hình vẽ
chứng minh MHN = MHP
Chứng minh MH là tia phân giác của góc NMP
Từ H kẻ HI MN ( IMN) và HK MP ( KMP) , Chứng minh HI = HK
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.