Kiểm tra 15 phút HKII cả ĐS&HH xơi ngay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra 15 phút HKII cả ĐS&HH xơi ngay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Đại Thắng Ngày….tháng 3 năm 2011
tra 15 phút
Môn toán lớp 9
Họ tên:………………………………………………….Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo

Đê số 1
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kêt quả trước câu trả lời đúng.
Câu1. Cho hàm số Kêt luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri lớn nhất của hàm số.
không xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số Kêt luận nào sau đây là đúng/
Hàm số trên luôn đồng biên.
hàm số trên đồng biên khi x >0, nghich biên khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghich biên.
Hàm số trên đồng biên khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-1;2) thuộc đồ thi hàm sốkhi m bằng
A. 2 B. -4 C. 4 D. -2
Câu 4. Cho hàm số co đồ thi đi qua điểm nào sau đây?
A. (-2;2) B. (-2;-2) C. (2;2) D. (4;-2)
Câu 5. Tich hai nghiệm của phương trình là
A. -8 B. 8 C. -7 D. 7
Câu 6. Tổng hai nghiệm của phương trình là
A. B C D
Câu 7. Tinh nhẩm nghiệm của phương trình là
A. B. -1 C. -3,5 D. 3,5
Câu 8. Phương trình co nghiệm x= 2 khi đo m băng
A. m B C D.
Câu 9. Phương trình co nghiệm khi
A B C D
Câu 10. nêu x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 +x – 1 = 0 thì x12 + x22 băng.

A.1 B. 3 C. -1 D. -3
II. Tự luận.
Cho phương trình x2 + 2x – 1 + 2m = 0 ( m là tham số)
a, Giải phương trình với m = -2
b,Tìm m để phương trình co nghiệm x = 2 , tìm nghiệm còn lại.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Đại Thắng Ngày….tháng 3 năm 2011
tra 15 phút
Môn toán lớp 9
Họ tên:………………………………………………….Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo

Đê số 2
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kêt quả trước câu trả lời đúng.
Câu1. Cho hàm số Kêt luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri lớn nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số Kêt luận nào sau đây là đúng
Hàm số trên luôn đồng biên.
hàm số trên đồng biên khi x >0, nghich biên khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghich biên.
Hàm số trên đồng biên khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-1;- 2) thuộc đồ thi hàm sốkhi m bằng
A. 2

Hỏi và đáp