Kiểm tra 15 phút Hình 7- Chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra 15 phút Hình 7- Chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 15 phút
Lớp 7…….. Môn Hình học
Họ và tên : ……………………………
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

:
1/) Khoanh tròn vào câu em chọn
Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
a/ MNAB b/ I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
c/ AB MN và I là trung điểm của MN d/ MN AB và I là trung điểm của AB.
2/ Khoanh tròn vào phát biểu sai
Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng.
a/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP.
b/ Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP.
c/ Cả hai câu đều sai.
d/ Cả hai câu đều đúng.
3/ Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh?
(Không kể các góc bẹt).
A/ 3 B/ 6 C/ 9 D/12
4/Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào sau mỗi khẳng định sau:
a/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau.
b/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau.
c/ Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông.
d/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

5/ Cho hình vẽ:
Chứng minh:a) a // b
b) c b

Hỏi và đáp