kiểm tra 15 phút HH9 chương 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra 15 phút HH9 chương 4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………………. KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: …………………………………. MÔN: HÌNH HỌC 9
Điểm
Lời phê của GV

Trắc nghiệm hãy chọn câu đúng
Câu 1/ Hình trụ có bán kính đáy r và chiều cao h có diện tích xung quanh là:
a. b. c. d.
Câu 2/ Một hình trụ có chiều cao là 5cm diện tích toàn phần là 12cm2. Khi đó bán kính đáy của hình trụ là:
a. 1cm b. 0,5cm c. 2cm d. 1,5cm
Câu 3/ Hình nón có bán kính đáy r và đường sinh l thì diện tích xung quanh là:
a. b. c. d.
Câu 4/ Diện tích mặt cầu có đường kính d là:
a. b. c. d.
Câu 5/ Một hình cầu có thể tích 36cm3. Tính bán kính của hình cầu đó.
a. 3cm b. 6cm c. 2cm d. 1,5cm
Câu 6/ Khi quay một hình chữ nhật với trục quay cố định ta được một hình gì?
a. Hình cầu b. Hình trụ c. Hình nón d. Hình chữ nhật
Câu 7/ Khi quay tam giác vuông một vòng quanh cạnh huyền ta được:
a. Một hình trụ b. Một hình nón cụt
c. Một Hình nón c. Một hình cầu
Câu 8/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.