Kiểm tra 15 phút chương 3 HH9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15 phút chương 3 HH9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên:……………………………….………….
Lớp: …………….
KIỂM TRA 15 PHÚt CHƯƠNG III
MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 9

Điểm:

Lời phê của GV:

I/ TRẮC NGHIỆM: (Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng):
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn.
a. b. c. d. y = m
Câu 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình x + 3y = 4
a. ( 2; 1) b. (1;1) c. (1;5) d. (0; 1)
Câu 3. Nghiệm tổng quát của phương trình -2x + y = 1 là
a. b. c. d.
Câu 4. Hệ phương trình cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình
a. (1; 2) b. (2; -1) c.( 2; 1) d. (-1; 2)
Câu 5. Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax +b đi qua điểm M(1; 3) và N(-2; 6)
a. a= -1; b = 4 b. a= 1; b = -4 c. a= -1; b = -4 d. a= 1; b = 4
Câu 6. Tìm một số có hai chữ số biết rằng tổng hai chữ số của số đó bằng 9 và nếu ta viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn số đã cho là 45.
a. 27 b. 72 c. 36 d. 45
II/ Tự luận(4đ) Giải hệ phương trình sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.