KIỂM TRA 15 phút CHƯƠNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM TRA 15 phút CHƯƠNG 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – 15 PHÚT(đề 1)
Câu 1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ ( 3,5đ)
Câu 2 : Làm tính nhân
a) ; b)
Câu 3 : Rút gọn biểu thức và tính giá trị khi m = -2,4
A =
Câu 4 : Tìm x biết

Câu 5 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – 15 PHÚT(đề 2)
Câu 1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ ( 3,5đ)
Câu 2 : Làm tính nhân
a) ; b)
Câu 3 : Rút gọn biểu thức và tính giá trị khi x = 0,1
B =
Câu 4 : Tìm x biết

Câu 5 : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = –

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – 15 PHÚT(đề 1)
Câu 1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ ( 3,5đ)
Câu 2 : Làm tính nhân (3đ)
a) ; b)
Câu 3 : Rút gọn biểu thức và tính giá trị khi m = -2,4 (1,5đ)
A =
Câu 4 : Tìm x biết (1đ)

Câu 5 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (1đ)

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – 15 PHÚT(đề 2)
Câu 1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ ( 3,5đ)
Câu 2 : Làm tính nhân (3đ)
a) ; b)
Câu 3 : Rút gọn biểu thức và tính giá trị khi x = 0,1 (1,5đ)
B =
Câu 4 : Tìm x biết (1đ)

Câu 5 : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = – (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.