Kiem tra 15 phút ch­­III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiem tra 15 phút ch­­III, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường DTNT Như thanh
Họ và tên: ………………………………………………
Lớp : 6……

Kiểm tra môn số học lớp 6
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………

Điểm

Lời cô phê của thầy cô:

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính cộng phân số:

a) +
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b) +

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Bài 2.(3 điểm) Thực hiện phép tính trừ phân số:

a) –
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
b)
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
c) –
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Bài 3. (3 điểm) Tìm x biết:
a) x + =
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b) – x =
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Bài 4. (2,0 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
B =

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.