Kiểm tra 15 phút bài sồ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra 15 phút bài sồ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày táng 12 năm 2013
Kiểm tra 15 phút – Bài số 2
Họ và tên HS

…………………………………………………
Lớp 8:
Điểm

Nhận xét của cô giáo

Đề bài:
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Điều kiện để cho biểu thức là một phân thức là:
A. x 1 B. x = 1 C. x 0 D. x = 0
Câu 2: Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 3: Kết quả rút gọn phân thức bằng:
A. 2xy2 B. 2xy(x – y) C. 2(x – y)2 D. (2xy)2
Câu 4: Mẫu thức chung của các phân thức ; ;
A. ab3x B. a3b3x C. a2b3x2 D. Đáp án khác

Câu 5: Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 6 : Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 7 Mẫu thức chung của 2 phân thức
A. x2 – 9 B. 3( x2 – 9 ) C. x( x – 3 ) ( x + 3) D. Một kết quả khác
Câu 8 Cho đẳng thức: . Đa thức phải điền vào chỗ trống là:
A. x + 8 B. x2 – 8 C. x2 + 8x D. x2 – 8x
Câu 9: Phân thức rút gọn bằng :
A. B. – x C. D.
Câu 10 Rút gọn phân thức ta được kết quả là:
A. B. C. D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.