Kiểm tra 15 phút bài số 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra 15 phút bài số 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Thấp
Cao

Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận
Hiểu t/c hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
Giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2 câu
2 điểm
20%
2 câu
2 điểm
20%
1 câu
1 điểm
10%
1 câu
1 điểm
10%
6 câu
6 điểm
60%

Hàm số, MP tọa độ, giá trị của hàm số
Biết định nghĩa hàm số
Hiểu MP tọa độ có bốn góc phần tư, các trục tọa độ và tọa độ của một điểm
Tính được giá trị của một hàm số tại giá trị cho trước của biến
Xác định được vị trí của một điểm trên MP tọa độ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu
1 điểm
10%
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
2 điểm
20%
1 câu
1 điểm
10%
4 câu
4 điểm
40%

Tổng
3 câu
3 điểm
30%
3 câu
3 điểm
30%
3 câu 1 câu
3 điểm 1 điểm
30% 10%
10 câu
10 điểm
100%

Kiểm tra 15 phút: Đại số lớp 7

Thứ ngày tháng 12 năm 2012
Kiểm tra 15 phút: Đại số – lớp 7
Họ và tên học sinh

…………………………………………….. Lớp 7

Điểm

Nhận xét của cô giáo

Đề bài
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, hãy điền vào ô trống trong bảng sau:
x
2

-2
3

y
4
-6

Câu 2: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ tnghịch, hãy điền vào ô trống trong bảng sau:
x
2

3

y

2

Câu 3:Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 8 thì y = 4, Hệ số tỉ lệ giữa y và x là: A. 2 B. C. D. Những khác
Câu 4: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, biết khi x = 6 thì y = 5. Hệ số tỉ lệ nghịch a giữa x và y là :
A. a = B. C. 30 D. 1 số khác
Câu 5: Một tam giác có ba góc có số đo tỉ lệ với: 3, 4, 5. Số đo ba góc của tam giác lần lượt là: A. 400 , 600, 800 B. 200 , 600, 1000
C. 300 , 600, 900 D. Một kết quả khác
Câu 6: Trong các bảng sau, bảng nào cho ta quan hệ hàm số:

x
1
2
0
1

y
3
1
2
2

a,
x
0
2
3
4

y
1
1
1
1

b,
x
1
2
0
3

y
3
1
2
2

c.

Kết quả: các bảng cho ta quan hệ hàm số là:
Câu 7:Cho hàm số y= f(x)= 2.x + 1. Kết quả nào sau đây là đúng:
A. f(0) = 2 B. f(-1) = -3 C. f(2)= 5 D. f(1) = 0
Câu 8: Cho hàm số y = f(x)=. Kết quả nào sau đây là sai:
A. f(1) =2 B. f(4) = 0,5 C. f(-1)= -2 D. f(0) = 0
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm:
A(0; -1), B(-2;1), C(3;0), D(1;3),
Điểm nằm trên trục hoành là:
A. Điểm B B. Điểm A C. Điểm C D. Điểm D
Câu 10: Với điều kiện cho ở câu 9, điểm nằm ở góc phần tư thứ (I) là :
A. Điểm B B. Điểm A C. Điểm C D. Điểm D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.