kiểm tra 15′ lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra 15′ lớp 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

tra 15’

Câu 1)hãy điền tiếp 3 số thích hợp vào chỗ chấm.
a.1;2;3;5;10;…
b.1;3;2;5;4;…
câu 2)điền dấu “x”vào chỗ trống thích hợp.
câu
đúng
Sai

a) 33 = 9

b) 23 – 22 =4

c) 53 . 52 = 56

d) 53 . 52 = 55

Câu 3)tính nhanh
a) 7.25.3.4 b)28.79+21.28

câu 4)
a)(x+3).2=60 b)3x=81

Hỏi và đáp