kiem tra 15 ds 7 bai 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra 15 ds 7 bai 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài:
Câu 1: (5đ) Cho biết đại lợng y tỉ lệ thuận với đại lợng x đợc cho ở bảng sau:
x
10
2
3
4
5
6
7
8

y
30

a. Tìm hệ số tỉ lệ ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. Điền các số thích hợp vào bảng trên.
Câu 2: (5đ) Để làm một công việc trong 12 giờ cần 45 công nhân. 60 công nhân thì làm xong công việc đó trong bao nhiêu lâu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án:
Câu 1 :
a/Ta có y tỉ lệ thuận với x nên 1 đ)
x
10
2
3
4
5
6
7
8

y
30
6
9
12
13
18
21
24

Mỗi câu điền đúng được 0,5 đ
Câu 2.
Tóm tắt
45 công nhân hoàn thành công việc trong 12 giờ
60 x giờ
Giải :
Gọi x(giờ) là thời gian 60 công nhân làm xong một công việc. (0,5đ)
Vì năng suất của mỗi người là như nhau nên số công nhân và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.Ta có:(0,5 đ)

60 công nhân thì làm xong công việc đó trong 9 giờ( 0,5 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.