kiem tra 15′ dai7 bai so 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra 15′ dai7 bai so 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hợp Tiến Ngày tháng năm 2008
Gv: Trần Anh Tuấn Kiểm tra 15 phút
Họ và tên :……………………… Môn : Đại số 7
Lớp : 7…..
Điểm

Nhận xét của giao viên

Đề bài:
Câu 1: ( 1đ ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước công thức đúng về tích hai luỹ thừa cùng cơ số.
A. xm.xn = xm.n ; B. xm.xn = xm – n ; C. xm.xn = xm+n ; D. xm.xn = xm:n
Câu2:(1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng 35. 34 có kết quả là:
A. 320 ; B. 39 ; C. 3 ; D. 920
Câu3: (1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước công thức sai.
– Nếu ad = ab và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức :
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 4: ( 4đ ) Viết các biểu thức sau đây dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ
a. 9………………………………………………………………………
b. = ……………………………………………………………………
Câu 5: ( 3đ )
a. Tính giá trị của biểu thức : A = =……………………………..
…………………………………………………………………………………………….

b. Tìm x biết : 4x = 16 …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trường THCS Hợp Tiến Ngày tháng năm 2008
Gv: Trần Anh Tuấn Kiểm tra 15 phút
Họ và tên :……………………… Môn : Đại số 7
Lớp : 7…..
Điểm

Nhận xét của giao viên

Đề bài:
Câu 1: ( 1đ ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước công thức đúng về tích hai luỹ thừa cùng cơ số.
A. xm.xn = xm.n ; B. xm.xn = xm – n ; C. xm.xn = xm+n ; D. xm.xn = xm:n
Câu2:(1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng 35. 34 có kết quả là:
A. 320 ; B. 39 ; C. 3 ; D. 920
Câu3: (1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước công thức sai.
– Nếu ad = ab và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức :
A. ; B. ; C. ; D.

Hỏi và đáp