kiem tra 15′ dai chuong IV co day du – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra 15′ dai chuong IV co day du, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng 4 năm 2009

Kiểm tra đại số 15 phút chương IV lớp 8
Họ tên HS………………………………………..Lớp 8….
Điểm

Nhận xét của cô giáo

1. Cho tam giác ABC vuông tại A. điền đúng(Đ) sai (S) thích hợp vào ô trống trong bảng sau
Khẳng định
Đ
S

2. Điền đúng(Đ) sai (S) thích hợp vào ô trống trong bảng sau
Khẳng định
Đ
S

-12.4 >-20.4

-12+6 < -20+6

(-3) .(-8) >2. (-8)

2+ (-2) >2+(-8)

3. x=3 là nghiệm của BPT
A. 2x+1>5 B. -2x >4x+1 C.2 – x 10- x
4.Hình vẽ sau
biểu điễn tập nghiệm của BPT:
A.3x -6 0 B. 3x -6 0 C. x – 2 >0 D. x – 2 < 0
5. Trong lời giải BPT sau: -2x + 5 >x – 1, lời giải nào đúng, lời giải nào sai?
a. -2x + 5 >x – 1 2x + x > 5 – 1 -x > 4 x > -4
b. -2x + 5 >x – 1

Hỏi và đáp