Kiểm tra 1 ttết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra 1 ttết, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tìm x và y trong mỗi hình sau (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
Hình a Hình b

1 : Tìm x, y, z trong hình vẽ sau:y2= 4.5 =>y = 2
x2 = 4( 4+5) =>x = 6
z2= 5(4+ 5) =>z = 3

Bài 7 :(4 điểm) Rút gọn biểu thức:
a)+
b)( -+).-

Bài 7(4 điểm):
a)=3- += 3 (1,5 điểm)
b)= ( 4-+4).-2(1điểm)

=( 3+4).-2(0,5 điểm)

=3+12-2(0,5 điểm)

=12+(0,5 điểm)
Bài 2: ( 2 điểm)
Biến đổi và rút gọn các biểu thức sau:
a/ b/
Bài 3 : ( 2 điểm)
Giải các phương trình sau

a b

Hỏi và đáp