kiểm tra 1 tiết toán 6 tiết 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra 1 tiết toán 6 tiết 18, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ( số 1 ) – TIẾT 18
1. MỤC TIÊU :
1Kiến thức :
Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức cơ bản trong phạm vi chương I , từ bài 1 đến bài 9 .
2.Kĩ năng :
Kiểm tra kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng các kiến thức trong giải toán
3.Thái độ :
Rèn luyện tính chính xác và thái độ học tập nghiêm túc, tính trung thực ,thật thà
2. MA TRẬN ĐỀ
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Các khả năng cao hơn
Cộng

-Tập hợp, phần tử tập hợp
-Số phần tử tập hợp,tập hợp con

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %
-Hiểu khái niệm tập hợp.
– Biểu diễn tập hợp phần tử của tập hợp.
– Viết các phần tử của tập hợp. –Nắm được kí hiệu

1
1,0-10%
2
2,0-20%

3
3,0-30%

-Tính chất các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

-Nắm được các tính chất của phép cộng và nhân
-Vẫn dụng tính chất để thực hiện phép tính.
-Biết sử dụng máy tính.

3
3,0-30%

3
3,0-30%

-Luỹ thừa với số mũ tự nhiên,nhân
Chia hai lỹ thừa cùng cơ số

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

– Biết viết gọn một tích các luỹ thừa dưới dạng một luỹ thừa.
– Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính luỹ thừa

2
2,0-20%
2
2,0-20%

-Thứ tự thực hiên các phép tính

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

– Biết vận các quy ước để thực hiện các phép tính theo đúng thứ tự thực hiện các phép tính.
– Vận dụng để tính nhanh giá trị của biểu thức

2
2,0-20%

2
2,0 – 20%

Tổng số câu:
Tổng số điểm
Tỉ lệ:
1
1,0
10%
2
1,0
20%
5
5,0
50%
2
2,0
20%
10
10,0
100%

Phòng GD & Đt THÀNH Bài KIỂM TRA số học (tiết )
Trường THCS AN HIỆP Môn: số học. Thời gian 45 phút.
Ngày kiểm tra: …. / …../2011
Họ và tên:…………………………………………….. Lớp 6 …….
Điểm

Lời phê :

Câu hỏi
Câu 1 (3,0 đ): Cho hai tập hợp A và B như sau:
A= 4; 6; 8; 10; 12; 14
B=
Cho biết số phần tử của tập hợp A và tập hợp B.
b) Dùng kí hiệu “” điền vào ô vuông:
6 A; 6 B; 16 B ; A B
c) Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp.
B = ……………………………………..
Bài làm
Câu 1a Tập hợp A có số phần tử là:……………..
Tập hợp B có số phần tử là:……………..

Câu 1b 6 A; 6 B; 16 B; A B

Câu 1c Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp
B = ……………………………………..

Câu 2(4,0 đ): Thực hiện các phép tính.
a) 81+ 243 + 19 b) 28.76 + 24.28
=……………………………………………. =……………………………………………..
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
c) 4.52- 3.22 d) 200:
=……………………………………………. =……………………………………………..
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….

Câu 3(3,0 đ): Tìm số tự nhiên x biết:
a).3 = 60 b)= 36: 33
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
c)2x = 22.2
………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………

ĐÁP ÁN
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.