Kiểm tra 1 tiết phần thống kê – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra 1 tiết phần thống kê, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA THẦY

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: (0,5) Tần số của một giá trị là:
Số lần xuất hiện của giá trị đó trong dãy các giá trị
Tổng số các giá trị trong bảng số liệu thống kê ban đầu
Giá trị lớn nhất trong dãy các giá trị
Tất cả đều sai.
Bài 2: cân nặng của 30 bạn đọc (tính tròn đến kg) trong một lớn được ghi lại như sau:
32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
32 30 32 31 31 45 30 31 31 32
31 32 45 30 31 32 31 32 36 32

a) Dấu hiệu ở đây là: (0,5)
A. Số cân nặng của một lớp B. Số cân nặng của mỗi bạn đọc. C. Số các bạn trong một lớp.
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: (0,5)
A. 6 B. 10 C. 32 D. 45
c) Điền giá trị và tần số vào bảng tần số sau: ( 1 đ)
Giá trị (x)

Tần số (n)

N=

d) Mốt của dấu hiệu là: (0,5)
A. 45 B. 10 C. 32 D. 2
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 3: (7điểm) Một Giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:
10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 5
9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 5 14 5

Dấu hiệu ở đây là gì?
Lập bảng ‘Tần số”
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
BÀI LÀM

Hỏi và đáp