kiem tra 1 tiet ( nang cao) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra 1 tiet ( nang cao), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: ……………………….
Đề: 1
A. TRẮC NGHỆM: (3 đ)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5đ) Câu nào sau đây sai?
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Nếu và thì .
Câu 2: (0,5đ) Góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù. Biết . Góc yOz bằng là:
A. 450
B. 900
C. 1350
B. 1800

Câu 3: Hãy đánh “Đ” mà câu em cho là đúng nhất, đánh “S” mà câu em cho là sai. (2đ, mỗi câu đúng 0,25 đ)
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Nếu hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b

2
Hai góc có số đo bằng 1800 là hai góc kề bù

3
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

4
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

5
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy

6
Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc là song song hoặc là cắt nhau

7
Nếu a//b và thì b//c

8
Nếu a//b và b//c thì a//c

B/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: (1 đ) Hãy phát biểu định lý được diễn tả bằng hình vẽ sau (hình 1).

Câu 2: (2đ) Cho hình vẽ (hình 2), biết a//b,góc A = 450 , góc B = 300. Tính số đo của góc AOB?

Câu 3 (2điểm):

Cho góc B1 + góc O + gócA1 = 3600
Chứng minh a // b

Câu 4(2đ) : CMR AB // CD

Câu 4(2đCho Ax // By, tính góc BCD

Hỏi và đáp