kiểm tra 1 tiết lần 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra 1 tiết lần 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3
Môn: Đại số 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1. Cho hàm số. Khi đó=
A. -1 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 2. Cho . Khẳng định nào đúng ?
A. B. C. D.
Câu 3. Các giá trị tương ứng của x và y được cho trong bảng sau:

x
-1
1
2
3

y
-2
2
4
6

Hệ số tỉ lệ của y đối với x là k =
A. 2 B. 1 C. -1 D. 0
Câu 4. Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số 3. Khi đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ:
A. 0,3 B. 3 C. D. -3,0
Câu 5. Điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 4x ?
A. M(1;1) B. N(1;2) C. P(1;4) D. Q(1;5)
Câu 6. Đồ thị hàm số qua điểm :
A. D( ;1) B. E(1;2) C. F(-1;1) D. G(1;1)
II. Phần tự luận:(7 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Cho hàm số y = 3x và các điểm A(1;3) ;B(2;5); C(3;9); D(1;1). Điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số trên?
Câu 2: (2 điểm)
Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 4
2.1 Hãy biểu diễn y theo x.
2.2 Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?
2.3 Tính giá trị của y khi x = -2; x =1; x = 3; x = – 4.
Câu 3: (3 điểm)
Cho biết
3.1 Hỏi y và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch; hệ số tỉ lệ giữa y và x bằng bao nhiêu?
3.2 Tính giá trị của y khi x = 1; x = -1.

—————————- Hết —————————-

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3
Môn : Đại số 7

I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

Câu. Đáp án
1.D
2.C
3.A
4.B
5.C
6.D

II. Phần tự luận:(7 điểm)

Câu
Nội dung
Điểm

II.1

2

A thuộc đồ thị
0.5

B không thuộc đồ thị
0.5

C thuộc đồ thị
0.5

D không thuộc đồ thị
0.5

II.2

3

2.1

0.5

2.2
hệ số tỉ lệ
0.5

2.3

0.5

0.5

0.5

0.5

III.3

2

3.1
y và x tỉ lệ nghịch
0.5

Hệ số tỉ lệ là 2
0.5

3.2

0.5

0.5

—————————- Hết —————————-
Hướng dẫn chấm: 1/ Quy tắc làm tròn điểm trên toàn bài
(5,255,3;4,54,5;6,756,8)
2/Học sinh giải theo cách khác nếu đúng được chấm tối đa điểm.

MA TRẬN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ YÊU CẦU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3
Môn : Đại số lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.