kiem tra 1 tiet hinh 9 chuong III +dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra 1 tiet hinh 9 chuong III +dap an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Chợ Lầu
Lớp:
Họ và tên
Kiểm tra : 1
Môn: Hình 9- tuần 29
Năm : 2011-2012.

Điểm

Nhận xét của giáo viên
Đề A

I/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn câu trả lời:
Câu 1 : Biết AB = R là dây cung của (O;R). Số đo cung AB là:
A. 600 B. 900 C. 1200 D. 1500
Câu 2: . Số đo cung AmB trên một đường tròn bằng 120o, thì góc ở tâm chắn cung AmB có số đo bằng:
A. 90o B. 60o C. 120o D. 240o
Câu 3: Tam giác ABC cân tại A có = 30o nội tiếp đường tròn (O). Số đo của cung AB là:
A. 150o B. 165o C. 135o D. 160o Câu 4: 7.Trong các hình sau đây hình nào không thể nội tiếp được trong một đường tròn:
A. Hình vuông B. Hình chữ nhật C. Hình bình hành D. Hình thang cân
Câu 5: 4 số đo nào sau đây chỉ số đo bốn góc của một tứ giác nội tiếp ?
A. 500 ; 600 ; 1300 ; 1400 B. 650 ; 850 ; 950 ; 1150
C. 820 ; 900 ; 980 ; 1000 D. Các câu trên đều sai
Câu 6: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết . Hai góc C và D có số đo là:
A. B. C. D.
Câu 7: Cho hình vuông nội tiếp (O; R). Diện tích của hình vuông bằng:
A. R2 B. R2 C. 2R2 D. 3R2
Câu 8 : Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O;10cm) và (O;6cm) là:
A. 67(cm2) B. 64(cm2) C. 72(cm2) D. Tất cả đều đúng
II/ BÀI TẬP :
Câu 1: (2đ) Cho hình vẽ bên : Đường tròn ( O;R), đường kính AB = 3cm, CAB = 300
Tính độ dài cung BmD ?
Tính diện tích hình quạt tròn OBmD ?
Câu 2 : (3đ) Cho tam giác ABC vuông ở A ( AB = 4AC ) .
Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại E. Đường thẳng EA cắt đường tròn tại F. Chứng minh rằng :
ABCE là tứ giác nội tiếp.
ABE = ACE
CA là tia phân giác của góc FCB.
Câu 3 : ( 1đ) Tính diện tích phần gạch sọc ở hình bên:
( gợi ý: Kẻ BH DC )

Trường THCS Chợ Lầu
Tổ : Toán
Tiết 57: KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. Mục Tiêu:
– Kiểm tra kết quả nắm kiến thức và tiếp thu kiến thức chương III
– Kiểm tra kĩ năng vận dụng để giải các dạng toán về Đường tròn
– Đánh giá kết quả học tập của chương III
II. MA TRẬN ĐỀ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Góc với đường tròn
1
0,5

2
1

2
2
5
3,5

Tứ giác nội tiếp
1
0,5

2
1

1
1
4
2,5

Độ dài đường tròn – Diện tích hình tròn

2
1

3
3
5
4

Tổng

2
1
6
3
6
6
14
10

ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng 0,5đ
1A 2C 3A 4D 5B 6C 7C 8B
II/ Bài tập: Câu 1 :2đ
a. SđBC = 2BAC =600
sdDmB = 1200 0,5đ
lDmB===( cm) 0,75đ
b. SqOBmD = = 0,75 (cm2) 0,75đ
Câu 2: 3đ
a. BAC = 1v (gt)
MEC = 1v (gt)
Ta có : A, E

Hỏi và đáp