Kiểm tra 1 tiết HH9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 1 tiết HH9 chương I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Chương I – Hình học 9
Ngày kiểm tra: 4/11 /2008
Cấp độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
2
1

1
0.5

1
0.5

4
2

Tỷ số lượng giác của góc nhọn.

1
0.5

1
0.5

Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – Giải tam giác vuông.
1
0.5
1
1.5

1
1.5

2
4
5
7.5

Tổng

4
3
2
2
4
5
10
10

Trường THCS Nhơn Phúc Ngày kiểm tra: 17/11/07
Họ và tên:…………………………………….Lớp……….
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Hình học 9 – Chương I
I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất rồi ghi chữ cái đứng trước vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6

Trả lời

Cho hình vẽ ( Từ câu 1 đến câu 3 ) BC =5

Câu 1: Độ dài x là:
A. B. C. D.
Câu 2: Độ dài y là :
A. B. C. D.
Câu 3: Độ dài cạnh AH là :
A. B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.